A place where you need to follow for what happening in world cup

Еңбегімен ер сыйлы

Қазақстан Республикасы Президентінін Жарлығымен 2013 жылты қараша жұмысшы мамандықтарына құрмет көрсету дастурлерін жанғырту…